EmailChoose Note

Instructions :Keď pociťujeme nepatrnosť svojho ega oproti veľkosti svojho Nadja, stávame sa pokornými. Preto je prvým nariadením pre tých, ktorí necítia ani jedno ani druhé, pestovať pokoru.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se