EmailChoose Note

Instructions :Každá ľudská bytosť musí vykonávať špecifickú prácu - vyjadrovať jedinečnosť, to jest seba. Táto práca nemôže byť prenechaná nikomu inému. Tým, že to robí a ak túto príležitosť správne využíva, môže byť vedená k onej veľkej Jedinečnosti, ktorá je nadosobná, mimo ego a za všetkými egami.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se