EmailChoose Note

Instructions :Čo je vo vašom srdci? Srdce Ramakrišny bolo plné Božskej Matky, ako nazýval Boha. Zanedlho ju našiel. Svätý František z Assisi dával vo svojom srdci najvyššie miesto pokore. Stal sa najpokornejším človekom svojej doby. Upevnite si vo svojom srdci nejaký ideál. To je prvý krok k jeho nájdeniu.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se