EmailChoose Note

Instructions :Keď nastúpi Krátku stezku, budú pre jeho meditáciu vhodné tie témy, ktoré ho odvádzajú od jeho osobného ega. Môže napríklad meditovať na nádherné prívlastky Boha alebo na základnú dokonalosť kozmu alebo absolútny pokoj svojho Nadja.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se