EmailChoose Note

Instructions :Ak vnesieme do svojich životov viac úprimnosti a viac poctivosti, do svojich myslí viac pravdy a múdrosti, do svojich sŕdc viac dobrej vôle a viac sebadisciplíny, budeme mať viacej požehnania nielen my, ale takisto aj tí, s ktorými sme v styku.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se