EmailChoose Note

Instructions :... Vskutku, vzhľadom k tomu, že evolučný vzor je tým, čím je, nemá potrebu hľadať, pretože vývoj všetkých bytostí od primitívnej améby k dokonalému duchovnému vedomiu, je zaistený.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se