EmailChoose Note

Instructions :Bude spokojný s tým, že bude zasievať myšlienky ako semiačko a bude čakať a trpezlivo pracovať s vedomím a vierou vo vrodenú moc pravdivých ideí, že tie v pravý čas vzklíčia a vyrastú do vyzretej a plodnej existencie.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se