EmailChoose Note

Instructions :... Jeho úloha je jednou z najstarších v ľudských dejinách – presviedčať mužov a ženy, že stojí za to pýtať sa sám seba: Aké sú najvyššie hodnoty ľudského života?
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Perzský básnik Baha Vllah napísal: „Boh pozerá na povinnosť hlásať Jeho posolstvá ako najužitočnejšiu prácu zo všetkých.“ Ak sa do tejto snahy plne zapojí, bude stále viac pociťovať, že je súčasťou pohybu, ktorý je súčasťou prichádzajúcej vlny...“
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se