EmailChoose Note

Instructions :...Zatiaľ čo sa metafyzika snaží pozdvihnúť nás k nadfyzickej idey myslením, zatiaľ čo sa meditácia snaží pozdvihnúť nás k intuícii, zatiaľ čo sa etika snaží nás k nej pozdvihovať praktickou dobrotivosťou, umenie sa snaží o to isté vyciťovaním a oceňovaním krásy. Filozofia vo svojej obdivuhodnej šírke a rovnováhe zahrňuje a zlučuje všetky štyri a nakoniec pridáva ich vyvrcholenie - insight.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Takéto revolučné dosiahnutie, akým je vhľad, sa musí nutne prejaviť v živote človeka, môže sa vyvinúť jedine prekonaním celej obrovskej sily navyknutého nesprávneho myslenia, neutralizovaním celého obrovského bremena navyknutých nesprávnych citov a pôsobením proti celej tejto obrovskej sile navyknutého nesprávneho konania. Skrátka, známemu osobnému „ja“ sa musí vziať pôda pod nohami. To sa prevedie trojnásobnou disciplínou. Spojená trojnásobná technika pozostáva z metafyzickej úvahy, mystickej meditácie a stálej spomienky uprostred nezištnej aktívnej služby...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se