EmailChoose Note

Instructions :...Ďalej som sa snažil tvrdiť to, čo tvrdili starí ázijskí mudrci už dávno, že je možné vyvinúť schopnosť priameho vzhľadu (insightu) do podstaty Nadja, do zvrchovanej skutočnosti vesmíru, že toto je pre človeka najvyšší možný druh intuície...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se