EmailChoose Note

Instructions :Keď je čítaná inšpirovaná veta, vnímavá myseľ pochopí, že to už nie je iba čítanie slov. Prijíma taktiež milosť Prítomnosti.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se