EmailChoose Note

Instructions :...Všetci sme určite jedinou veľkou rodinou. Tomuto nás učí úvaha o skúsenosti. Keď človek uvažuje o Pravde, dozvie sa nakoniec, že ako Nadja sme všetci jednou súcnosťou - ako ruky a nohy jedného tela. Záver toho je, že musí uvažovať o blahu druhých rovnako ako o svojom vlastnom...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se