EmailChoose Note

Instructions :Keď to bude jeho vývojová potreba vyžadovať, bude sužovaný ťažkosťami, aby bol menej pripútaný k svetu, alebo chorobami, aby bol menej pripútaný k telu. Potom to nie je ani tak záležitosťou dostať svoj zaslúžený osud, ako skôr uspokojiť onú potrebu. Oboje sa obvykle odohráva súčasne, ale nie vždy a nie nutne. To sa nestáva tak často bežnému človeku, ako hľadajúcemu, lebo ten prosil alebo sa modlil o urýchlený vývoj.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se