EmailChoose Note

Instructions :Musí použiť spojenie svojho rozumu a intuície, to jest inteligenciu, aby rozoznal dielo karmy vo vzorci niektorých vonkajších udalosti svojho vlastného života.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se