EmailChoose Note

Instructions :Pozorovaním svojho myšlienkového života, odmietaním negatívnych ideí a pestovaním ideí pozitívnych, plných dôvery vo vyššie zákony, skutočne zahajujeme kroky, ktoré nakoniec prinesú zlepšenie vo vonkajšom živote.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se