EmailChoose Note

Instructions :Ego používa všetku svoju lesť svojho logického intelektu a všemožné lákadla svojej potešenia milujúcej prirodzenosti, aby udržovalo človeka mimo hľadania.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se