EmailChoose Note

Instructions :Nadja nemá žiadny tvar aby mohlo byť zobrazené, zvážené, zmerané a očíslované; nečiní žiaden pohyb, aby bolo zaradené v čase a žiadny zvuk, aby mohlo byť zaznamenané ušným bubienkom.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se