EmailChoose Note

Instructions :Sám a závislý na svojom malom osobnom egu môže človek vykonať iba nepatrný zlomok toho, čo môže vykonať, keď sa stane nástrojom Nekonečnej Sily.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se