EmailChoose Note

Instructions :...Pokora je prvým krokom na tejto stezke. Mali by sme si uvedomiť, ako málo toho skutočne vieme, keď stojíme pred veľkými mystériami života...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se