EmailChoose Note

Instructions :Je to záležitosť presunu pozornosti na túto krátku dobu, od ega a jeho sústredenia, s láskou na Nadja. Pretože pokiaľ myšlienky prebývajú iba v egu a zaoberajú sa iba ním, Nadja je uväznené, spútané obmedzeniami malého jastva, obmedzené na úzky okruh osobných záležitosti, záujmov, problémov. Cesta von je v tomto presune pozornosti. Ale zmena potrebuje motivačnú silu, silný náraz, čo prichádza zo spojenia lásky a viery - lásky, duchovnej túžby, v túžení po Nadja a viery v jeho žijúcu trvalú prítomnosť vo vnútri.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se