EmailChoose Note

Instructions :Meditácia, ktorá nie je sprevádzaná hlbokým a vrelým citom úcty, bude trvať omnoho dlhšie, než dosiahne svoj cieľ, ak ho vôbec dosiahne.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se