EmailChoose Note

Instructions :...Modlitba nie je iba žiadosťou, je v prvom rade a predovšetkým úkonom uctievania a lásky k Bohu. Až potom keď to prevediete, môžete žiadať o niečo pre seba, samozrejme, hlavne o niečo duchovné, nie hmotné.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se