EmailChoose Note

Instructions :Ak chcete modlitbu bez chyby a modlitbu, ktorá prináša výsledky, čo môže byť lepšie než tá, ktorú obvykle používal Sokrates: „Daj mi to, čo je pre mňa najlepšie,“ alebo tá, ktorú obvykle používal jeden starý pohan: „ Nech milujem, hľadám a získam len to, čo je dobré!“
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se