EmailChoose Note

Instructions :Obraciame sa k modlitbe, pretože nemôžeme dosiahnuť žiaden úspech v ľudskom živote ani na duchovnej ceste bez hľadania a získania božskej pomoci.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se