EmailChoose Note

Instructions :Čím láskavejšie sa žiak chová k ľuďom a ukazuje im svoje dobré vlastnosti, tým viac bude ich správanie odrážať späť aspoň niektoré z týchto vlastností. Čím viac zdokonaľuje svoj vlastný mentálny a etický stav, tým viac budú jeho ľudské vzťahy vracať späť nejakú ozvenu tohto zlepšenia.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se