Email







Choose Note

Instructions :



Nadja je pre všetkých, požehnaním je pre chudobných aj bohatých, dobrých aj zlých, pretože každý človek môže vojsť do tohto Svetla. Ale niektorí ľudia môžu vojsť ľahšie, rýchlejšie, zatiaľ čo druhí sa môžu na ceste vliecť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se