EmailChoose Note

Instructions :Je prirodzené a nevyhnutné, že ak ľudia dozrejú skúsenosťou, budú túžiť po spojení so svojim božským zdrojom.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se