Email







Choose Note

Instructions :



Iba preto, že sa zdá, že väčšina ľudí má povrchné záujmy a nie sú ešte pripravení pre hlbšie myšlienky filozofie, nutne neznamená, že nerobia duchovný pokrok. Naopak, na svojich určitých duchovných úrovniach vývoja môžu mať veľmi dobrý úspech. Jednoducho bude nutné, aby skôr než budú schopní chápať pokročilejšie pravdy sa znova mnohokrát zrodili.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se