EmailChoose Note

Instructions :Osobné ja je vo mne. Neosobné Ja alebo Nadja je taktiež vo mne. Môžeme reagovať nesprávne prostredníctvom obmedzeného pohľadu ega - alebo môžeme poznať Nadja.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se