EmailChoose Note

Instructions :Sústrediť sa na to „Druhé“ má byť tak úplné, že môže ako ozvena opakovať slová Terezy Neumannovej: „Som tak úplne sama s drahým Vykupiteľom, že by som snáď vôbec nemala čas premýšľať o sebe.“
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se