EmailChoose Note

Instructions :Výsledkom tohoto sebavýcviku na Krátkej stezke je, že pri všetkých otázkach, problémoch, situáciách a cvičeniach bude Jeho prvou myšlienkou odovzdať záležitosť Nadja tým, že sa s Nadja stotožní, a neskôr, keď sa dostane k ďalšej myšlienke, bude záležitosť pozorovať v tomto božskom svetle.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se