EmailChoose Note

Instructions :Nestačí naučiť sa mať trpezlivosť s ostatnými, prepáčiť a prijímať ich nedostatky. Žiak sa taktiež musí naučiť mať trpezlivosť sám so sebou, prijímať svoje vlastné nedostatky.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se