EmailChoose Note

Instructions :Edison prehlásil, že všetky jeho vynálezy vznikli z počiatočných zábleskov, ktoré vytreskli zvnútra. Zvyšok bol záležitosťou bádania.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se