EmailChoose Note

Instructions :V takýchto okamihoch existuje pocit svätosti, posvätného mieru; mali by sme tieto okamihy pestovať ako vzácne, pretože nimi naozaj sú. Obsahujú pokyny pre spojenie s vyšším Jastvom, prvky niečoho za jastvom obyčajným, obsahujú taktiež možnosti prekročenia minulosti s troskami jej spomienok a omylov.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se