EmailChoose Note

Instructions :…V skrýši svojho srdca sa od nikoho neoddeľujem, práve tak, ako táto samotná náuka vo svojom dokonalom chápaní , nevylučuje žiadnu inú. Nakoľko, akonáhle som o nej začal písať, musel som ju nazvať nejakým menom, nazval som ju filozofiou preto, že je to názov príliš široký a príliš všeobecný na to, aby sa stal majetkom akejkoľvek jednotlivej sekty. Tým, že som tak učinil, vrátil som sa k iba k jej starobylému a vznešenému významu medzi Grékmi, ktorí v eluzínských mystériách označovali ako ,,filozofiu duchovnú pravdu, ktorej sa učili pri zasväcovaní a zasvätenca samého označovali ako ,,filozofa”, čiže ,,milujúcu múdrosť“....
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...A ja nepoznám žiaden lepší alebo obsiahlejší názov, ktorým by som označil tých, kto sledujú toto hľadanie, než že sú to študenti filozofie...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Demokratické odstránenie triedneho postavenia a výlučných skupín, ktoré bude typickou črtou nastávajúceho veku, by sa malo tiež prejavovať v kruhoch mystických a filozofických študentov. Ak majú nejakú prevahu pred ostatnými, nech to prejavujú prevahou správania...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Čím viac veríme v jednotu života, tým menej by sme sa mali združovať za bariérami. Pridať nový kult k terajšiemu zoznamu znamená násobiť príčiny ľudského rozdelenia a teda aj ľudského sváru...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Je si stále vedomý faktu, že je občanom svetového spoločenstva...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Filozofov rozsiahlejší a ušľachtilejší pohľad odmieta vytvoriť skupinové uvedomenie pre seba i pre tých, ktorí zmýšľajú ako on. Preto odmieta založiť nový kult, nové združenie alebo nový názov. Pre neho je jednota ľudstva faktom a nie bájkou...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se