EmailChoose Note

Instructions :Tí, ktorí by chceli filozofii prideliť úlohu pre voľný čas niekoľkých ľudí, ktorí nemajú nič lepšie na práci, sa veľmi mýlia... Môže byť použitá vo všetkých osobných a spoločenských problémoch bez výnimky. Ukazuje nám ako dosiahnuť vyrovnanú existenciu v nevyrovnanej spoločnosti...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se