EmailChoose Note

Instructions :Aký je skrytý metafyzický význam Hľadania? Je ním ten, že konečné ja v človeku zistí, že nemôže v konečnom a nedokonalom živote sveta dosiahnuť patričné sebavyjadrenie. Ego sa môže akokoľvek snažiť, ale blaženosť, múdrosť, pokoj a dokonalosť, ktoré sú prirodzenými prívlastkami Nadja, unikajú nakoniec každej snahe. Nakoniec niet inej cesty než zanechať pátranie a snahy pochopiť vonkajší svet a stiahnuť sa dovnútra. Tam hlboko vnútri jeho vlastného bytia, bude od tej chvíle cesta k trvalému uspokojeniu. Toto je Cesta vedúca k odhaleniu Nadja.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se