EmailChoose Note

Instructions :Shen-Hui uttalte under en seremoni at opplysningen kom like plutselig som fødselen til et spedbarn. Men hva med de lange månedene med utvikling som er forut for en fødsel?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se