EmailChoose Note

Instructions :Den personlige utviklingen og de mentale oppdagelsene vi har gjort i tidligere inkarnasjoner, trenger ikke gjentas på samme måte for hver ny inkarnasjon. Det som skjer i første halvdel av den nye inkarnasjonen, er snarere en rask rekapitulering eller konsentrasjon av den samlede, tidligere utviklingen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se