EmailChoose Note

Instructions :Når vi opplever den dypest mulige tilstanden opphører all tankeaktivitetet. Det omfatter også identifiseringen med egoet. Da er det ikke mer igjen som står i veien for opplysning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se