EmailChoose Note

Instructions :Han står på spranget til ikke-eksistens. Skal han våge å hoppe? Den modige søkeren må ikke vakle i det avgjørende øyeblikket. Han må samle all sin kraft og dra til side sløret som skjuler Isis’ ansikt. Et øyeblikk til – og han står overfor den navnløse guden.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se