EmailChoose Note

Instructions :... Menneskets sanne natur er skjult av de stadig skiftende tankene. Når vi fortsetter å involvere oss i mengden av tanker som passerer hele tiden, kan vi ikke oppdage den rene bevisstheten som finnes bakenfor dem. Tankene må først roes ned, deretter stilles. Hvert menneske har en kilde inne i seg. Vi må bare reise oss og oppsøke den. Der kan vi finne det vi virkelig trenger.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se