EmailChoose Note

Instructions :Da jeg i boken The Wisdom of the Overself beskrev øvelsen om å konsentrere seg om mellomrommet mellom to tanker, visste jeg ikke at Buddha hadde sagt at Nirvana finnesmellom to øyeblikk i sinnet.Jeg oppfatter hans uttalelse som en bekreftelse på hvor verdifull denne øvelsen er – og vedgår at den er krevende.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se