EmailChoose Note

Instructions :Hvis den høyere bevissthetstilstanden ikke varer ved, er årsaken at vår lavere natur er sterk nok til å komme tilbake og stenge for den. Men når våre erfaringer har renset oss, er det mulig – på bakgrunn av våre bestrebelser og utvikling, at opplevelsen kommer igjen– først kortvarig, men hvis vi ærlig arbeider videre og nåden tillater det; som en varig tilstand.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se