EmailChoose Note

Instructions :Den guddommelige kraften til å hjelpe, hele, veilede eller instruere andre, begynner å vise seg når vi begynner å vende oss mot det høyere i ydmykhet og bønn og dermed skaper den nødvendige kontakten gjennom meditasjon og studier, uselvisk handling og religiøs ærefrykt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se