EmailChoose Note

Instructions :Å finne tilstrekkelig tid til å meditere kan kreve litt planlegging av tiden og en stor revidering av våre verdier. Men det er i seg selv en verdifull selvdisiplin. For vi farer hit og dit, og kan trenge å spørre oss selv hva det er vi skal. Er det noe bedre vi kan bruke verdifull fritid til enn å søke og finne sjelen?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se