EmailChoose Note

Instructions :... På samme måte som den synlige solen er avgjørende for menneskets kroppslige liv og eksistens er bevissthetens usynlige sol viktig for dets mentale, følelsesmessige og åndelige liv. Det er vårt høyere selv og Gud: hedre det.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se