EmailChoose Note

Instructions :Når solen står lavt og forsvinner, skumringen faller på og fargene langsomt blir borte, kan bevisstheten følge naturen inn i dens pause. Den som er følsom, estetisk og religiøst anlagt eller elsker naturen, kan ha glede av denne overgangen mellom dag og natt og føle større nærhet til sin egen sjel.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se