EmailChoose Note

Instructions :Vi har nådd den tredje fasen – kontemplasjon – når vi har glemt verden rundt oss, når vi verken ser eller rører ved den, når vi verken hører eller lukter den, når minnet og personligheten oppløses og er som i et tomrom. Bevisstheten er helt og holdent absorbert i det høyere selvet og identifestert med det.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se