EmailChoose Note

Instructions :Der, i det dypeste stadiet av kontemplasjon, blir vår bevissthet om alt annet – enten det er den ytre verdens objekter eller vår indre tankeverden – borte. Men bevisstheten som sådan forsvinner ikke. Det som blir igjen er en kontinuerlig, upersonlig og uforandrerlig bevissthet. Det er dette som er vår innerste kjerne...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se